Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Gwarancja na produkty

Kartę gwarancyjną oraz wszelkie informacje można znaleźć w piku znajdującym się pod linkiem ⇒ POBIERZ PLIK PDF

 

GWARANCJA SERWISOWA

 

 1. Łukasz Szot prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Szot NetRepublic z siedzibą w Niepołomicach (32-005), ul. Wielicka 47A, adres biura: ul. Cybulskiego 41, 50-205 Wrocław, posiadający NIP: 6782684612, REGON: 356890110, adres e-mail: reklamacje@reklamacje.biz, zwany dalej „Sprzedającym” albo „Gwarantem” gwarantuje w okresie gwarancji sprawną pracę zakupionego u niego Produktu, który nie jest objęty gwarancją producenta.
 2. Produkt objęty jest gwarancją naliczanymi od daty wydania przedmiotu Kupującemu na okres 24 miesięcy na urządzenie główne, 3 miesiące na baterie, kable i ładowarki, zwanymi dalej „okresami gwarancji”.
 1. Ochrona gwarancyjna dotyczy jedynie wad i defektów produkcyjnych powstałych z przyczyn tkwiących w przedmiocie sprzedaży oraz objawiających się wadliwym działaniem mechanicznym Produktu.
 2. Gwarancja Sprzedającego obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  1. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
  2. Sprzedający zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady urządzenia głównego lub jego poszczególnych akcesoriów ujawnią się w okresie gwarancji. Klientowi przysługuje żądanie dostarczenia przedmiotu sprzedaży wolnego od wad, jeżeli w terminie gwarancji dokonane zostały co najmniej 4 jego naprawy, a przedmiot sprzedaży jest nadal wadliwy.
  3. 7.    Klient składający reklamację z tytułu gwarancji powinien dostarczyć wadliwy przedmiot wraz z czytelnym dowodem zakupu, opisem reklamacji i danymi teleadresowymi Kupującego, na koszt Sprzedającego pod adres:

 

NetRepublic Łukasz Szot, ul. Cybulskiego 41, 50-205 Wrocław.

 

 1. Termin wykonania obowiązków gwarancyjnych przez Sprzedającego wynosi 60 dni.
 2. Gwarant odmówi zrealizowania żądań Kupującego wynikających z niniejszego dokumentu, w przypadku gdy:

1)  stwierdzi mechaniczne, chemiczne, termiczne uszkodzenia spowodowane przez nabywcę,

2)  uszkodzenia i wady powstały na skutek używania i przechowywania przedmiotu sprzedaży niezgodnie z instrukcją obsługi,

3)     naprawy podjęto przez nabywcę we własnym zakresie

4)  wymieniono samowolnie poszczególne elementy sprzętu na nieoryginalne lub używane.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Produkty oferowane w naszym sklepie posiadają gwarancję producenta lub gwarancję outlet.gsm.pl

 

Gwarancja producenta

Część produktów oferowanych w naszym sklepie posiada gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach outlet.gsm.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Adresy punktów serwisowych i inne ważne informacje dotyczące serwisu, znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. W przypadku niektórych produktów karta gwarancyjna znajduję się wewnątrz fabrycznie zapieczętowanego opakowania, w związku z tym, iż nie chcemy otwierać tak zapakowanych produktów może się zdarzyć, że karta nie będzie podstemplowana, daje to jednak Państwu pewność, że nikt wcześniej nie ingerował w zawartość produktu.

 

 

Outlet.gsm.pl jako sprzedawca może pośredniczyć między użytkownikiem a producentem w procesie reklamacji gwarancyjnej. Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu gwarancji jest przyjmowane na podstawie formularza reklamacyjnego: reklamacje@reklamacje.biz . W celu usprawnienia procesu związanego z zarejestrowaniem nowej reklamacji, prosimy o podanie w formularzu numeru zamówienia, z którego pochodzi uszkodzony produkt oraz opisanie jego usterki. Za termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przyjmujemy chwilę odebrania przesyłki przez nasz magazyn serwisowy mieszczący się w Krakowie.
Wadliwy produkt zostanie poddany wstępnej ekspertyzie, która ma na celu sprawdzenie czy opisywana przez Klienta usterka występuje oraz czy usterka nie nastąpiła z winy użytkownika. Termin rozpatrzenia reklamacji przez firmę outlet.gsm.pl wynosi 14 dni od chwili przyjęcia towaru. Wszystkie produkty, mające gwarancję są wysyłane bezpośrednio do dystrybutora lub producenta danego sprzętu, jeżeli serwis producenta/dystrybutora stwierdzi, że naprawa sprzętu wymaga dodatkowych ekspertyz, bądź wymiany ciężko dostępnych części, okres rozpatrywania zgłoszenia może zostać wydłużony do 28 dni roboczych. Sposób rozpatrzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę, wymianę lub zwrot kosztów zakupu należy tylko i wyłącznie do gwaranta.

Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie w przypadku gdy:

 • wada powstała na skutek zwarcia instalacji elektrycznej, która nie została wywołana nieprawidłowym działaniem produktu,
 • usterka jest spowodowana nieprawidłową instalacją bądź użytkowaniem danego produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.

W przypadku, gdy korzystający z gwarancji zgłasza nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd okoliczności czym powoduje wyrządzenie gwarantowi szkody, może zostać zobowiązany do jej naprawienia. Sprzęt w takim przypadku jest odsyłany również na koszt kupującego.

Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

Klient jest zobowiązany do archiwizacji danych znajdujących się na reklamowanych nośnikach we własnym zakresie, firma outlet.gsml.pl nie bierze odpowiedzialności za utratę danych, jak i nie gwarantuje ich odzyskania.

Termin wykonania obowiązków gwarancyjnych przez Sprzedającego wynosi 60 dni.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie odebrania przesyłki za pobraniem oraz wysłanej na koszt odbiorcy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl